20. týden

Dobrý den :)

Dobrý den :)
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu spadlo nejvíce srážek na východě republiky a vzhledem k předchozímu značnému nasycení docházelo na začátku týdne k vzestupům na tocích.

SRÁŽKY
Za týden od 17. do 23. 5. spadlo na celém území 13 mm srážek, což odpovídá 69 procentům normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne většinou klesaly, případně byly setrvalé. K vzestupům docházelo vlivem srážek a předchozího nasycení jen na začátku týdne převážně na východě našeho území. Místy došlo k překročení 1. a 2. SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila, přesto se toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, téměř nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 20. týdnu na území ČR celkově silně nadnormální.

ZÁVĚR
Hladiny toků budou slabě kolísat v závislosti na aktuálním rozložení a intenzitě očekávaných srážek.

[Barbora Štěpánková]