20. týden

Také v minulém týdnu převládalo chladnější počasí, místy s deštěm a na horách se sněžením. Až na víkend se oblačnost protrhala a oteplilo se.

Také v minulém týdnu převládalo chladnější počasí, místy s deštěm a na horách se sněžením. Až na víkend se oblačnost protrhala a oteplilo se.
Srážkové úhrny byly v minulém týdnu spíše průměrné. Více srážek bylo naměřeno na severovýchodě našeho území, na Českomoravské vrchovině a místy na Šumavě.
Srážky a poměrně nízké teploty vedly k dalšímu zmírnění projevů meteorologického sucha.
Vzhledem k tomu, že se značná část srážek vsákla do půdy, došlo k dalšímu mírnému snížení deficitu půdní vláhy.
Půdním suchem bylo po uplynulém týdnu zasaženo zhruba 25 % našeho území.
Průtoky ve vodních tocích byly v předchozím týdnu stále většinou průměrné až podprůměrné. Některé horské toky a toky zasažené výraznější srážkovou činností byly mírně nadprůměrné.
K velmi mírnému zlepšení došlo také v oblasti podzemních vod, stále však zůstávají převážně mírně až silně podnormální.
Od začátku tohoto týdne se vyskytují občasné srážky, které jsou místy i intenzivnější. Zejména v severovýchodní polovině území bude srážková činnost ještě do čtvrtka pokračovat. Naplní se tak vodní toky, výrazně se sníží plocha území zasažená půdním suchem a opět se trochu zlepší situace na podzemních vodách.
V závěru týdne srážek výrazně ubude a ukáže se i sluníčko.