19. týden

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Za týden od 6. 5. do 12. 5. 2024 spadlo na celém území 17 mm srážek (Čechy 19 mm, Morava 14 mm), což odpovídá 118 procentům normálu pro toto období (Čechy 134 % N, Morava 92 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly z počátku týdne převážně rozkolísané vzhledem ke spadlým srážkám, poté převažovala setrvalá nebo zvolna klesající tendence. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od −5 do +15 cm.


PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 25 do 140 % QV, ojediněle se vyskytovaly i nadprůměrné hodnoty.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytují jen ojediněle.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 19. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Stěnavy byla dosažena silně nadnormální hladina a v povodí Lužické Nisy a Smědé dokonce mimořádně podnormální.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé, ke konci týdne očekáváme srážky a hladiny tak budou převážně rozkolísané.