19. týden

Uplynulý týden byl ve znamení nadprůměrných průtoků. Od středy docházelo vlivem četných srážek k opakovaným vzestupům hladin vodních toků místy i s překročením SPA.

Uplynulý týden byl ve znamení nadprůměrných průtoků. Od středy docházelo vlivem četných srážek k opakovaným vzestupům hladin vodních toků místy i s překročením SPA.

SRÁŽKY
Za týden 10. až 16. 5. spadlo na celém území 43 mm srážek, což odpovídá 302 % normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v důsledku vydatných srážek v průběhu týdne většinou rozkolísané, převážně se vzestupnou tendencí, četně došlo k překročení SPA. Nejvíce stoupaly hladiny v povodí Vltavy, částečně také horního a středního Labe, Dyje a Odry. Místy byly vzestupy hladin výrazné a v řadě profilů vedly k překročení SPA. Na Skalici v Zadním Poříčí, na Úslavě v Prádle byl ve čtvrtek 13., resp. v pátek 14. 5. překročen 3. SPA, hladiny Smutné v Ratajích, Kocáby ve Štěchovicích, Blanice v Louňovicích a Chotýšanky ve Slověnicích překročily 2. SPA, v řadě profilů v povodí Lužnice, Blanice, Sázavy, Berounky, dolní Vltavy a Labe, Opavy a Dyje byl překročen 1. SPA. Na Hvozdnici v Jakartovicích byl po výrazných srážkách zaznamenán více než 50 l.p.Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila, toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, se téměř nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 19. týdnu na území ČR celkově normální.

ZÁVĚR
Ve druhé polovině týdne, v závislosti na intenzitě a rozložení srážek, očekáváme mírné kolísání vodních hladin, však již bez dosažení SPA.

[Barbora Štěpánková]