19. týden

V týdnu od 6. do 12. 5. 2019 byly srážkové úhrny mírně nadprůměrné (spadlo 15 mm srážek, což představuje 119 % normálu pro toto období). Srážky byly rozděleny poměrně rovnoměrně na celém území, o něco více pršelo na Moravě (18mm a 133 % normálu).

V týdnu od 6. do 12. 5. 2019 byly srážkové úhrny mírně nadprůměrné (spadlo 15 mm srážek, což představuje 119 % normálu pro toto období). Srážky byly rozděleny poměrně rovnoměrně na celém území, o něco více pršelo na Moravě (18mm a 133 % normálu).
Srážkový deficit zůstal v podstatě na stejné úrovni, aktuálně nejlepší situace je ve srovnání s hodnotami pro toto období na západě a na jihu Čech a na jihovýchodě Moravy.
Srážky vedly k celkovému zmírnění projevů meteorologického sucha. Ke zlepšení došlo ve všech oblastech s výskytem mimořádného sucha, nejvýraznější změny nastaly na jižní Moravě a v oblasti Jihočeských pánví. Více než polovina ČR vykazuje hodnoty normálního stavu.
Situace se mírně zlepšila také u projevů agronomického sucha, kterým je aktuálně zasaženo cca 15 % území ČR, normální stav je na 15 % území ČR, což je o 10 % více než minulý týden. Nejsušší oblastí zůstává nadále jižní Morava.
Vzhledem k tomu, že značná část srážek se vsákla do půdy, došlo k mírnému zlepšení (snížení) deficitu půdní vláhy.
K mírnému zlepšení došlo také v oblasti podzemních vod, zejména na západě Čech a na jihovýchodě Moravy.
Srážky, které jsme v různé intenzitě zaznamenávali v průběhu celého týdne celkově slabě zmírnily projevy povrchového sucha.
V následujích dnech očekáváme mírné oteplování, výskyt srážek bude ojedinělý, ke konci týdne i četnější, situace se nebude výrazněji měnit.
Výrazně kleslo riziko požárů.