18. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
uplynulý týden byl srážkově podprůměrný, na Moravě spadlo 58 % normálu a v Čechách 33 % normálu. Nejvydatnější srážky jsme zaznamenali během soboty na jihovýchodě Moravy (stanice v Holešově naměřila 24 mm/24 hod).

SRÁŽKY
Cekově za týden od 1. 5. do 7. 5. 2023 spadlo na celém území 5 mm srážek, což odpovídá 41 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne klesaly nebo byly setrvalé, ojediněle mírně kolísaly. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -18 do 0 cm, největší poklesy byly zaznamenány na dolní Vltavě ve Vraňanech (-51 cm), dolním Labi v Ústí nad Labem (-47 cm) a Děčíně (-41 cm), dolní Dyji v Trávním Dvoře (-45 cm) a na Nežárce v profilu Hamr (-47 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry se průtoky převážně pohybovaly v širokém rozmezí od 60 do 165 % Qm. Zejména v povodí Dyje a Vltavy byly průtoky i vyšší (ojediněle až 3,5násobek Qm). Nejnižších průtoků, i pod 50 % normálu, dosahovaly toky v povodí Moravy a Odry a také toky v povodí Střely a Vydry.

VODNOSTI
Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se pohybovaly většinou v rozmezí Q180–30d. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se i nadále nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 18. týdnu na území ČR celkově normální. V Čechách v povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Lužnice, Otavy, střední Vltavy, Sázavy a horní Berounky byla zaznamenána silně nadnormální hladina. Naopak v povodí Bečvy byla dosažena silně podnormální hladina.

ZÁVĚR
V úvodu týdne budou hladiny vodních toků setrvalé stavy nebo mírně rozkolísané. Od středy až do konce týdne by se měly zpočátku zejména na jihozápadě Čech, v dalších dnech i na ostatním území, vyskytovat místy nebo ojediněle přeháňky nebo občasný déšť. Hladiny toků mohou v reakci na tyto srážky kolísat výrazněji. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude i nadále mírně klesat.


[Adam Šťastný]