18. týden

Během týdne od 29. 4. do 5. 5. 2019 spadlo na území České republiky průměrně 21 mm srážek (Čechy 21 mm, Morava 22 mm), což odpovídá 165 procentům normálu pro toto období (Čechy 166 % N, Morava 162 % N). Nejvíce napršelo na severozápadě Čech a severovýchodě Moravy. V závěru týdne byly v polohách nad 600 m n. m. srážky místy i sněhové nebo smíšené.

Během týdne od 29. 4. do 5. 5. 2019 spadlo na území České republiky průměrně 21 mm srážek (Čechy 21 mm, Morava 22 mm), což odpovídá 165 procentům normálu pro toto období (Čechy 166 % N, Morava 162 % N). Nejvíce napršelo na severozápadě Čech a severovýchodě Moravy. V závěru týdne byly v polohách nad 600 m n. m. srážky místy i sněhové nebo smíšené.
Srážky a celkové ochlazení vedly ke zmírnění projevů meteorologického sucha. K nejsušším oblastem nicméně nadále patří jižní a střední Morava, střední Čechy, Jihočeské pánve a Podkrušnohoří.
Podobně jako v předchozím týdnu se naprostá většina srážek rychle vsákla, a tak odtok pokračoval pouze z nejvyšších horských poloh. Přestože v závěru týdne sněhu ve vyšších polohách přechodně mírně přibylo, hodnocení zásob vody ve sněhu bylo pro letošní zimní sněhovou sezónu ukončeno, zásoby jsou již nevýznamné.
Situace se mírně zlepšila také u projevů agronomického sucha, kterým je aktuálně zasaženo cca 36 % území ČR.
Vzhledem k tomu, že značná část srážek se vsákla do půdy, došlo k poměrně výraznému zlepšení (snížení) deficitu půdní vláhy.
K mírnému zlepšení došlo také u podzemních vod a to zejména na jihu, jihozápadě a západě Čech a na severu a severovýchodě Moravy.
Srážky, které jsme v různé intenzitě zaznamenávali v průběhu celého týdne celkově zmírnily projevy povrchového sucha.
Také hladiny většiny sledovaných vodních toků během uplynulého týdne v závislosti na srážkách mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry jsou aktuální průtoky nadále většinou podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 90 % průměru. Vodnější (průměrné až mírně nadprůměrné) jsou nadále horské toky, a to v důsledku tání zbytků sněhové pokrývky.
Výrazně kleslo riziko požárů.