17. týden

V první polovině týdne převládalo jasno až polojasno, srážky se téměř nevyskytovaly. V závěru týdne se na většině území vyskytoval déšť nebo přeháňky, přičemž nejvytrvalejší déšť byl v noci ze soboty na neděli a dále v nedělních dopoledních hodinách.

V první polovině týdne převládalo jasno až polojasno, srážky se téměř nevyskytovaly. V závěru týdne se na většině území vyskytoval déšť nebo přeháňky, přičemž nejvytrvalejší déšť byl v noci ze soboty na neděli a dále v nedělních dopoledních hodinách.

SRÁŽKY
Za uplynulý týden spadlo na celém území 22 mm srážek, což odpovídá 164 % normálu pro toto období.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne díky teplotám a dešti pozvolna snižovaly. Pouze v nejvyšších polohách se během neděle díky sněžení mírně zvýšily.

PRŮTOKY
Hladiny toků byly většinou setrvalé nebo slabě klesaly či kolísaly. Během víkendu, v reakci na srážky, které zasáhly celé území ČR, a vlivem odtávání sněhové pokrývky z hřebenů hor, nastaly všeobecné vzestupy hladin. V několika měrných profilech došlo v neděli k překročení 1. SPA. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry se průtoky pohybovaly převážně v rozmezí od 30 do 90 % Qm, na tocích zasažených srážkami na konci týdne byly 1,5 až 3násobné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně nezměnila. Toky s průtoky na hranici hydrologického sucha se i nadále téměř nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 17. týdnu na území ČR celkově normální. V Čechách, s výjimkou východních Čech, povodí horní Vltavy a Lužické Nisy a Smědé, která byla normální, převládal silně podnormální stav.

ZÁVĚR
Do pátku očekáváme srážky, které budou od 1000 m n. m. smíšené, na hřebenech nejvyšších hor sněhové. Zásoby vody ve sněhu budou do pátku v nejvyšších partiích mírně přibývat. V závěru týdne bude v důsledku zvyšujících se teplot docházet k odtávání ve všech polohách. Hladiny toků v horských a podhorských oblastech budou mírně kolísat v závislosti na intenzitě a rozložení srážek a odtávání sněhu.

[Štěpánková]