17. týden

[ÚVOD - shrnutí minulého týdne]

[ÚVOD - shrnutí minulého týdne]
Po celý týden převažovalo jasno až polojasno, s nočními teplotami na horách převážně od 4 do 0 °C a s denními maximy většinou od 6 do 10 °C, uprostřed týdne 11 až 15 °C. Sobota a neděle byly chladnější. Srážky jsme nezaznamenali. Nadále pokračovalo postupné odtávání sněhové pokrývky na hřebenech našich nejvyšších hor.
[OBR1]
V období od 20. 4. do 26. 4. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 0 mm srážek (Čechy 0 mm, Morava 0 mm), což odpovídá 0 procentům normálu (8 mm) pro toto období (Čechy 0 % N, Morava 0 % N).

[OBR2]
Vzhledem k tomu, že během týdne nespadly žádné srážky, meteorologické sucho se prohloubilo. Oproti minulému týdnu se zvýšil podíl území, kde se vyskytuje mimořádné nebo silné sucho. Na konci týdne jsme zaznamenali výskyt mimořádného nebo silného sucha na 92 % ČR. Normální situace je již pouze na horách a na Českomoravské vrchovině.
[OBR3]
S předchozím ukazatelem souvisí i další obrázek, který zachycuje srážkový deficit oproti normálu. Převážná část (78 %) ČR má deficit +- 50mm, oproti minulému týdnu se na 22 % území republiky zvýšil deficit do hodnot -50 až -100 mm. Slabě nadprůměrné hodnoty vykazují Jizerské hory a Krkonoše.
[OBR4]
Opět se mírně zhoršil stav z hlediska deficitu půdní vláhy, ten je již patrný na většině našeho území. Nejhorší situace je na severovýchodě ČR a v oblasti Jihočeských pánví.
[OBR5]
Hladiny vodních toků v minulém týdnu převážně zvolna klesaly. Téměř dvě třetiny hlásných profilů vykazují průtoky pod 25 % dubnového průměru. Průtoky pod stavem sucha se nejčastěji vyskytují na tocích odvodňujících Českomoravskou vrchovině a v severozápadní polovině Čech.
[OBR6]
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem také zhoršil, a to zejména v oblasti západních a severních Čech. Hladiny podzemních vod jsou aktuálně nejčastěji silně až mimořádně podnormální.
[ZÁVĚR - Výhled]
V následujících dnech očekáváme srážky, místy i vydatnější, a v důsledku toho zlepšení situace ve všech aspektech.
Hladiny sledovaných vodních toků budou v úvodu týdne mírně rozkolísané v závislosti na aktuálním rozložení srážek. Toky odvodňující hřebeny nejvyšších hor se sněhovou pokrývkou mohou ještě v důsledku odtávání sněhu slabě kolísat. U podzemních vod lze v následujícím období v celkovém průměru očekávat setrvalý stav hladiny v mělkých vrtech. Vlhkost půdy se během týdne znatelně zvýší, zejména ve svrchní vrstvě.
[Kimlová]