16. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Týden od 18. do 24. 4. 2022 byl na srážky bohatý. Nejvydatněji pršelo v neděli. Na celém území spadlo v uplynulém týdnu 11 mm srážek (Čechy 12 mm, Morava 10 mm), což odpovídá 155 procentům normálu pro toto období (Čechy 170 % N, Morava 130 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků byly v průběhu týdne setrvalé, toky odvodňující hřebeny hor v důsledku odtávání sněhu kolísaly. Po srážkách v závěru týdne byly hladiny toků na většině území mírně rozkolísané.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 65 % průměru, jen ojediněle na horských tocích se vyskytovaly i hodnoty kolem průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace během týdne mírně zhoršovala, ale v samém závěru týdne se díky srážkám opět mírně zlepšila. Velmi nízké průtoky pod hranicí sucha se na tocích vyskytují stále jen ojediněle.

SNÍH
Sněhová pokrývka se v průběhu týdne nadále snižovala. Už pouze na hřebenech Krkonoš a částečně i Jeseníků leží přes metr sněhu, sníh se dále vyskytuje už jen v Jizerských a Orlických horách, na Šumavě a v Beskydech.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 16. týdnu stále celkově silně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla v povodí Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři a v povodí dolní Moravy.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou zpočátku mírně rozkolísané, postupně během týdne bude docházet k pozvolným poklesům hladin. Na tocích odvodňujících horské oblasti se sněhem může docházet ke kolísání hladin v důsledku tání sněhu i v druhé polovině týdne.

[Eva Šádková]