16. týden

V průběhu minulého týdne se po delší době konečně vyskytly tolik potřebné srážky. Pršelo v úvodu, a pak také v závěru týdne. Nejvíce srážek bylo naměřeno v jihozápadní polovině území. V úvodu týdne se po přechodném ochlazení ve vyšších polohách objevily i sněhové vločky.

V průběhu minulého týdne se po delší době konečně vyskytly tolik potřebné srážky. Pršelo v úvodu, a pak také v závěru týdne. Nejvíce srážek bylo naměřeno v jihozápadní polovině území. V úvodu týdne se po přechodném ochlazení ve vyšších polohách objevily i sněhové vločky.

Srážky
V týdnu od 13. do 19. 4. bylo na území České republiky naměřeno průměrně 9 mm srážek, což téměř odpovídá normálu pro toto období. Srážky byly ale velmi nerovnoměrně rozloženy. Nejvíce srážek jsme zaznamenali v jihozápadní polovině území, nejčastěji od 10 do 30 mm, naopak v severovýchodní polovině území bylo většinou naměřeno od pár desetin do 5 mm srážek.

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu minulého týdne znovu postupně snižovaly. Nový sníh do 5 cm připadl pouze v pondělí a v úterý na hřebenech Krkonoš a Jeseníků.
K pondělnímu ránu se souvislá sněhová pokrývka vyskytovala již jen na hřebenech Krkonoš, Šumavy a Hrubého Jeseníku. Nejvíce sněhu leželo v Krkonoších na Labské boudě 90 cm a Luční boudě 65 cm a také na hřebenech Šumavy, kde bylo naměřeno 32 cm až 42 cm. Vodní hodnota se pohybovala od 150 do 500 mm.

Meteorologické sucho
Vzhledem k malému množství srážek, relativně vysokým odpoledním teplotám a častému slunečnímu svitu v posledních týdnech se již zejména v nižších a středních polohách výrazněji projevuje meteorologické sucho.

Půdní sucho
V průběhu uplynulého týdne se opět mírně zhoršil stav z hlediska deficitů půdní vláhy, ten je již patrný na většině našeho území.

Průtoky - hydrologické sucho
Hladiny vodních toků v minulém týdnu převážně zvolna klesaly. Pouze toky zasažené srážkovou činností přechodně kolísaly, stejně jako některé horské toky. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky většinou výrazně podprůměrné.
Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu opět mírně zhoršila zejména v severovýchodní polovině území.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem také znovu zhoršil, případně zůstal na podobné úrovni. Hladiny podzemních vod jsou aktuálně nejčastěji silně až mimořádně podnormální.

ZÁVĚR - Výhled
Také během následujících dní bude pokračovat bezesrážkové období s postupně zvyšující se odpolední teplotou až na hodnoty okolo 20 °C. Mírné ochlazení očekávejme během víkendu.
Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo budou slabě klesat. Pokračovat bude odtávání sněhové pokrývky z hřebenů hor, a tak ještě mohou mírně kolísat některé horské toky. I nadále bude vysychat svrchní vrstva půdy a zlepšení nemůžeme očekávat ani u hladin podzemních vod.

[Pecha, Šádková]