15. týden

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
V týdnu od 8. 4. do 14. 4. 2024 spadlo na celém území 4 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 41 procentům normálu pro toto období (Čechy 58 % N, Morava 10 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -15 do +2 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 25 do 75 % QIV. Jen ojediněle byly průtoky průměrné, zejména na horním toku Vltavy pod VD Lipno a na horním toku Labe.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytovaly.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 15. týdnu na území ČR celkově normální.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo rozkolísané v závislosti na intenzitě a množství očekávaných srážek.