15. týden

ÚVOD - shrnutí minulého týdne

ÚVOD - shrnutí minulého týdne
Dobrý den, v hodnoceném týdnu nebyly na žádné stanici na území ČR zaznamenány žádné srážky a stav sucha se opět místy i výrazně zhoršil.

Srážky
Za týden od 6. 4. do 12. 4. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 0 mm srážek (Čechy 0 mm, Morava 0 mm), což odpovídá 0 procentům normálu (10 mm) pro toto období (Čechy 0 % N, Morava 0 % N).

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne postupně i nadále snižovaly. K pondělnímu ránu (13. 4. 2020) bylo v Krkonoších nejvíce sněhu naměřeno na Růženčině zahrádce, a to 102 cm výšky a 554 mm vodní hodnoty, na Šumavě na Březníku, hřebeni 70 cm. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 13. 4. 2020 činí cca 0,095 mld. m3, což představuje v průměru cca 1,2 mm (1,2 litru na jeden metr čtvereční).

Průtoky a tendence
Hladiny sledovaných vodních toků v průběhu uplynulého týdne převážně mírně klesaly či byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 50 % QIV, ojediněle na některých horských tocích až 90 % QIV. Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu opět mírně zhoršila, toky s průtoky pod hranicí sucha jsou nejvíce zastoupeny v povodí Dyje, středního Labe, Lužnice a přítoků dolního Labe.

Povrchové hydrologické sucho
U povrchového hydrologického sucha se situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila, mimořádně suché oblasti (ca 8,5 % území ČR) se vyskytují na západ od Prahy, v oblasti jihočeských pánví a na jižní Moravě. Normální stav se v ČR vyskytuje na ca 83 % území, minulý týden to bylo na 86 %.

Meteorologické sucho
Nejvíce se v hodnoceném týdnu zhoršila situace z hlediska meteorologického sucha, v kategorii mimořádné sucho se již nachází ca polovina (50,35 %) území ČR. Nejhorší situace je na jižní a stření Moravě, Polabí a v oblasti Jihočeských pánví.

ZÁVĚR - Výhled
Během následujících dní bude i nadále pokračovat bezesrážkové období s nízkými nočními teplotami kolem 0 až 5 °C a denními teplotami od 13 do 20 °C. Mírné srážky očekáváme ke konci týdne o víkendu. Hladiny sledovaných toků budou setrvalé nebo budou slabě klesat, mírné kolísání zaznamenáváme u horských toků v důsledku denního chodu teplot a odtávání sněhové pokrývky. Sněhové zásoby se budou v horských oblastech postupně snižovat.

[Čekal, Bercha]