15. týden

V minulém týdnu spadlo na našem území pouze několik milimetrů srážek, přibližně 20 % normálu.

V minulém týdnu spadlo na našem území pouze několik milimetrů srážek, přibližně 20 % normálu.
Za poslední měsíc se úhrny srážek pohybují přibližně do 20 mm, což je výrazně podnormální množství. Voda v půdě i vodních tocích postupně ubývá.
Sněhových zásob na horách oproti minulému týdnu znovu ubylo. Souvislá sněhová pokrývka leží již jen na hřebenech hor. Nejvíce vody ve sněhu zůstává na hřebenech Krkonoš a Šumavy, 400 až 900 mm.
Vzhledem k nedostatku srážek tudíž dochází k odtoku pouze z horských oblastí vlivem tajícího sněhu.
Aktuální průtoky ve vodních tocích jsou již podprůměrné až silně podprůměrné. Výjimkou jsou stále ještě některé horské toky, které jsou průměrně až nadprůměrně vodné.
Vzhledem k průběhu počasí v posledním týdnu, vlhkost půdy i nadále postupně klesá. Aktuálně je již téměř 37 % našeho území zasaženo půdním suchem. Oproti minulému týdnu jde o zvýšení o 8 %.
Velká většina území je již ohrožena agronomickým suchem.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zhoršil a je již převážně silně podnormální.
Souhrnný index porovnávající vypočtené zdroje vody s jejich potřebou v dané lokalitě ukazuje na zvyšující se počet oblastí, kde je již stav velmi napjatý.
V tomto týdnu se srážek nedočkáme.
Převažovat bude slunečné a teplé počasí.
Vody v půdě i vodních tocích tak bude i nadále ubývat.