14. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
srážky se ojediněle vyskytovaly v průběhu celého týdne, ve větší míře až na jeho konci. Ve vyšších a horských polohách byly převážně smíšené nebo sněhové.

SRÁŽKY
Za týden od 3. 4. do 9. 4. 2023 spadlo na celém území 7 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 10 mm), což odpovídá 72 % normálu pro toto období (Čechy 51 % N, Morava 109 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v povodí Labe a Vltavy klesaly, v povodí Moravy a Odry klesaly nebo byly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -50 do +5 cm, větší poklesy byly zaznamenány na Jizeře (v Bakově až -190 cm) z důvodu předchozího rozvodnění.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 30 do 180 % Qm, ojediněle i vyšší. Stav hydrologického sucha Q355d byl ojediněle zaznamenán pouze na toku Dyje.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu minulého týdne slabě zvyšovaly ve vyšších a horských polohách, zejména na severovýchodě ČR. Celkově zůstaly podobné, k navýšení došlo ve vyšších polohách Hrubého Jeseníku a Orlických hor.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 14. týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla dosažena na Moravě v povodí Opavy, Olše a Ostravice, Bečvy, střední Moravy, Svratky a Svitavy, dolní Moravy, Dyje a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V následujícím období lze celkově očekávat převážně stagnaci, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu. Hladiny vodních toků budou v první polovině týdne mírně rozkolísané nebo setrvalé. V polovině druhé budou vlivem trvalejších a vydatnějších srážek toky na většině území kolísat s celkově vzestupnou tendencí a lze očekávat i překročení SPA. Sněhové zásoby budou převážně mírně ubývat.

[Adam Šťastný]