14. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl opravdu aprílový. Počasí se velmi rychle střídalo. Srážky se vyskytovaly v různé intenzitě a skupenství v průběhu celého týdne. Zajímavostí je určitě fakt, že byla naměřena nejvyšší hodnota výšky sněhu v této sezóně.

SRÁŽKY
Týden od 4. do 10. 4. byl srážkově nadprůměrný a to zejména v Čechách. Na celém území spadlo 18 mm srážek (Čechy 21 mm, Morava 12 mm), což odpovídá 186 procentu normálu pro toto období (Čechy 220 % N, Morava 123 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků v průběhu týdne mírně kolísaly vlivem srážek s celkově vzestupnou tendencí. Výrazněji kolísaly toky odvodňující horské oblasti, což bylo způsobeno táním sněhu a dešťovými srážkami.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 95 % průměru, ojediněle na tocích odvodňujících horské oblasti se zásobami sněhu v povodích se vyskytovaly i vyšší hodnoty (až 180 % Qm). Z hlediska hydrologického sucha se situace zlepšila a na tocích se téměř nevyskytuje.

SNÍH
Sněhová pokrývka v průběhu týdne mírně kolísala, celkově byla oproti minulému týdnu nižší, výjimkou jsou Krušné hory, Jizerské hory a Krkonoše, kde se mírně zvýšila. Na Černé hoře v Krkonoších bylo v úterý 6. 4. ráno naměřeno 192 cm, což je nejvyšší hodnota v této zimní sezóně.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 14. týdnu na území ČR celkově silně podnormální, s výjimkou povodí dolní Berounky a Dyje, kde jsou hladiny normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme na tocích převážně setrvalé stavy. Na tocích odvodňujících horské oblasti se sněhem budou hladiny v důsledku deště a tání sněhu kolísat.

[Barbora Štěpánková]