14. týden

Také minulý týden byl převážně slunečný a nadnormálně teplý. Pouze v sobotu se na východě a severu území místy vyskytly slabé dešťové srážky.

Také minulý týden byl převážně slunečný a nadnormálně teplý. Pouze v sobotu se na východě a severu území místy vyskytly slabé dešťové srážky.
Kvůli velmi teplému a větrnému počasí rychle odtával sníh z horských poloh. Oproti minulému týdnu tak množství vodních zásob znovu kleslo. Souvislá sněhová pokrývka už leží většinou pouze v nejvyšších polohách hor. Nejvíce vody ve sněhu zůstává na hřebenech Krkonoš a Šumavy, 600 až 1000 mm.
Tání sněhu z horských oblastí v uplynulém týdnu je dobře patrné například na vodních stavech na řece Mumlavě a Vydře.
Aktuální průtoky ve vodních tocích jsou již většinou podprůměrné. Výjimkou jsou ještě některé horské toky, které jsou stále průměrně až nadprůměrně vodné.
Zejména v nižších a středních polohách je již zřetelný nedostatek srážek.
Vzhledem k průběhu počasí v posledním období, vlhkost půdy i nadále postupně klesá. Aktuálně je již téměř 30 % našeho území zasaženo půdním suchem.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět o něco zhoršil a zůstává převážně mírně až silně podnormální.
Souhrnný index porovnávající vypočtené zdroje vody s jejich potřebou v dané lokalitě ukazuje na místy napjatý stav v Polabí, Poohří a v nižších polohách na Moravě a ve Slezsku.
Ani v následujících dnech se významných srážek zatím nedočkáme. Postupně se ale bude ochlazovat a o víkendu již čekejme chladné, a větrné počasí, místy se srážkami, které budou na horách a postupně i ve středních polohách sněhové.