13. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
uplynulý týden byl na srážky poměrně bohatý. Až do středy se vyskytovaly v podobě sněhových přeháněk nebo občasného sněžení. Od čtvrtka do soboty pak vlivem oteplení ve formě deště a to ve všech polohách. V neděli se pak jednalo znovu o srážky sněhové.

SRÁŽKY
Celkem spadlo na našem území 21 mm srážek (Čechy 25 mm, Morava 13 mm), což odpovídá 230 procentům normálu pro toto období (Čechy 286 % N, Morava 135 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v první polovině týdne mírně klesaly nebo byly setrvalé. Od čtvrtka do soboty vlivem oteplení v kombinaci s dešťovými srážkami a odtáváním sněhové pokrývky z hřebenů hor toky kolísaly s celkově vzestupnou tendencí. Na horní Jizeře v Železném Brodě a na horním Labi v profilu Labská a Vestřev byl překročen během soboty 1. 4. krátce 1. SPA. Po nedělním ochlazení rozvodněné toky klesaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -1 do +26 cm, přičemž nejvíce za týden stouply hladiny toků v povodí Jizery, Orlice, Berounky a dolního Labe (+40 až +129 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 30 do 120 % Qm. V povodí Moravy a Dyje, kdy byly průtoky nejnižší, se pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 20 do 60 % Qm. Stav hydrologického sucha Q355d byl ojediněle zaznamenán pouze na toku Dyje.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu minulého týdne celkově lehce snížily, místy ale na hřebenech Krkonoš a Hrubého Jeseníku došlo k mírnému navýšení zásob vody ve sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 13. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí Bečvy byla zaznamenána dokonce mimořádně podnormální hladina.

ZÁVĚR
V následujícím období lze celkově očekávat převážně stagnaci, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu. Hladiny vodních toků budou na mírných poklesech nebo setrvalé, případně jen mírně rozkolísané. Zásoby vody ve sněhu na horách by se neměly výrazně měnit.


[Adam Šťastný]