13. týden

ÚVOD - shrnutí minulého týdne

ÚVOD - shrnutí minulého týdne
Dobrý den, podprůměrné srážkové úhrny z minulého týdne mírně zhoršily stav sucha v krajině. Nyní se pojďme podívat na situaci v minulém týdnu trochu podrobněji.

Srážky
Za týden od 23. 2. do 29. 3. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 1 mm srážek (Čechy 1 mm, Morava 0.3 mm), což odpovídá pouze 6 procentům normálu pro toto období (Čechy 7 % N, Morava 3 % N).

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne mírně snižovaly. Výjimkou však byla neděle a pondělí, kdy se vyskytly sněhové srážky na většině území, v horských oblastech napadlo převážně 2 až 6 cm, místy i 15 cm. K pondělnímu ráno leželo na horách nejčastěji od 10 do 110 cm sněhu. Odhad celkového množství vody ve sněhu na území ČR k 30. 3. činí 0,22 mld. m3, což představuje v průměru 2,8 litru na 1 m2.

Průtoky a tendence
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu minulého týdne setrvalé nebo mírně klesaly. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry zůstávaly průtoky nejčastěji v rozmezí od 25 do 70 % Qm, průtoky u toků odvodňujících horské oblasti byly v důsledku dotace vodou z tajícího sněhu větší. Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu opět mírně zhoršila, toky s průtoky pod hranicí sucha se vyskytovaly zejména v povodí Dyje.

Půdní vláha
Deficit půdní vláhy se díky podprůměrným týdenním srážkovým úhrnům opět mírně zvětšil. I nadále ještě místy přetrvává zejména v nižších a středních polohách v Čechách (zejména povodí Lužnice a Ohře), a také na Moravě a Slezsku.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zhoršil, zůstal však mírně podnormální. Ke zhoršení stavu došlo na povodích Orlice (z normálního na mírně podnormální), Labe od Orlice po Doubravu, Jizery, Ploučnice, (z mírně na silně podnormální), horní Ohře, Odry, Svratky a Svitavy (z normálního na mírně podnormální) a Dyje (z mírně na silně podnormální). V převážné většině povodí v Čechách a na Moravě je stav podzemní vody hodnocen jako mírně až silně podnormální. Mimořádně podnormální zůstala pouze oblast soutoku Dyje a Moravy.

ZÁVĚR - Výhled
Do pátku bude pokračovat bezesrážkové období s nízkými nočními a ranními teplotami. Na konci týdne očekáváme mírné oteplení. Sněhové zásoby se budou v horských oblastech postupně snižovat.
[Čekal, Bercha]