12. týden

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Také v tomto týdnu bylo počasí velmi proměnlivé, na rozdíl od předchozího týdne byly však srážky minimální.

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Také v tomto týdnu bylo počasí velmi proměnlivé, na rozdíl od předchozího týdne byly však srážky minimální.
SRÁŽKY
Za týden od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021 spadlo na celém území 2 mm srážek (Čechy 2 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 14 procentům normálu pro toto období (Čechy 17 % N, Morava 10 % N). V průběhu týdne byly srážky jen ojedinělé, vyšší hodnoty byly zaznamenány pouze v sobotu, kdy spadlo na severozápadní polovině ČR 2 až 5 mm, na severu území až 9 mm srážek. Na hřebenech hor byly tyto srážky smíšené nebo sněhové, na horách na severu, západě a částečně jihu spadlo 1 až 5 cm nového sněhu.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne snižovaly, ve středních polohách téměř odtály. Jedny z nejvyšších hodnot - 145 cm výšky a 691 mm vodní hodnoty sněhu - byly v pondělí ráno naměřeny v profilu Nad Voseckou v Krkonoších.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků měly v průběhu uplynulého týdne většinou mírně rozkolísanou tendenci v důsledku denního chodu teplot a odtávání sněhové pokrývky. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 70 % Qm, průměrných nebo lehce nadprůměrných hodnot dosahovaly ojediněle některé menší toky. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu ve většině povodí výrazně nezměnila, největší podíl profilů s průtoky menšími než 25 % Qm byl v povodí Moravy (10 % sledovaných profilů).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech se ve 12. týdnu na území ČR mírně snížila a byla převážně normální. V některých povodích na severu a severozápadě Čech a v povodí střední Vltavy byla hladina mírně podnormální. Mírně nadnormální hladina byla pouze v povodích střední Moravy a Svratky a Svitavy.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme v důsledku odtávání sněhové pokrývky na tocích odvodňující horské oblasti kolísání vodních hladin s převažující vzestupnou tendencí, toky v dalších oblastech, kde se sníh již nevyskytuje, budou mírně klesat nebo budou setrvalé. Od pátku se výrazněji ochladí a očekávané srážky, budou pravděpodobně nad 800 m n m smíšené nebo sněhové.

[Kimlová]