12. týden

ÚVOD - shrnutí minulého týdne

ÚVOD - shrnutí minulého týdne
Dobrý den, výraznější srážkové úhrny z první poloviny uplynulého týdne mírně zlepšily stav sucha v krajině. Nyní se pojďme podívat na situaci v minulém týdnu trochu podrobněji.

Srážky
V průběhu uplynulého týdne od 9. 3. do 15. 3. spadlo na území České republiky průměrně 11 mm srážek. Největší

ÚVOD - shrnutí minulého týdne
Dobrý den, podprůměrné srážkové úhrny z minulého týdne mírně zhoršily stav sucha v krajině. Nyní se pojďme podívat na situaci v minulém týdnu trochu podrobněji.

Srážky
V průběhu uplynulého týdne od 16. 3. do 23. 3. spadlo na území České republiky průměrně 7 mm srážek, což odpovídá 58 procentům normálu. Více srážek spadlo v Čechách 8 mm (61 % N) oproti Moravě, kde spadlo 5 mm (51 % N).

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu od pondělí do pátku v důsledku relativně vysokých teplot ubývaly. Ke konci týdne nasněžilo hlavně na Šumavě a v jejím podhůří. Sníh mírně přibyl také na hřebenech Krkonoš, Hrubého Jeseníku a Beskyd a jejich podhůří, celkově tak došlo k mírnému nárůstu. K pondělnímu ráno leželo na horách nejčastěji od 10 do 100 cm sněhu. Odhad celkového množství vody ve sněhu na území ČR k 23. 3. činí 0.27 mld. m3, což představuje v průměru 3,5 litru na 1 m2.

Průtoky a tendence
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu minulého týdne setrvalé nebo mírně klesaly. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry zůstávaly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm, v povodí horního Labe, Jizery, horní Vltavy a horní Moravy byly v důsledku dotace vodou z tajícího sněhu i mírně nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu mírně zhoršila, toky s průtoky pod hranicí sucha se vyskytovaly ojediněle v povodí Dyje.

Půdní vláha
Deficit půdní vláhy se díky podprůměrným týdenním srážkovým úhrnům mírně zvětšil. I nadále ještě místy přetrvává zejména v nižších a středních polohách v Čechách (zejména povodí Lužnice a Ohře), a také na Moravě a Slezsku. Riziko půdního sucha je aktuálně i nadále spíše jen zanedbatelné.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, zůstal však mírně podnormální. Ke zlepšení nedošlo na žádném ze sledovaných povodí. Žádné povodí není hodnoceno jako silně až mírně nadnormální. Mimořádně podnormální zůstala oblast soutoku Dyje a Moravy. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v ČR v průměru převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu.

ZÁVĚR - Výhled
Do pátku bude pokračovat bezesrážkové období a vyššími teplotami během dne a nočními mrazy. Na konci týdne očekáváme oteplení a déšť i v nejvyšších partiích.
[Čekal, Bercha]