11. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu se srážky vyskytovaly jen během úterý a to na většině území.

SRÁŽKY
Za týden od 14. 3. do 20. 3. 2022 spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 6 mm), což odpovídá 57 procentům normálu pro toto období (Čechy 51 % N, Morava 70 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne slabě kolísaly nebo byly setrvalé. Rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -2 do +5 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 55 % průměru, ojediněle pod nádržemi se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazněji nezměnila. Hydrologické sucho (Q355d) se na tocích i nadále téměř nevyskytuje, avšak v 1/3 hlásných profilů mají průtoky hodnotu nižší než 25 % průměru. Nejvíce se takto nízké průtoky vyskytují v povodí Moravy po Dyji (2/3 hlásných profilů v povodí).

SNÍH
Sněhová pokrývka se na horách oproti minulému týdnu velmi mírně snížila. Na Šumavě, v Krkonoších a v Jizerských horách leželo k pondělnímu ránu (21. 3.) 25 až 175 cm sněhu (nejvíce na Černé hoře v Krkonoších 173 cm a na Lysé hoře v Krkonoších 168 cm a 685 mm vodní hodnoty). V Jeseníkách 20 až 95 cm, v Beskydech 10 až 82 cm, v Orlických horách 25 až 90 cm a v Krušných horách 30 až 75 cm. V nižších a středních polohách se sníh téměř nevyskytuje. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží již jen místy nesouvislá pokrývka.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Labe od Orlice po Doubravu, dolní Sázavy, dolní Ohře, Osoblahy, Olše a Ostravice, Jihlavy a soutoku Dyje a Moravy byla hladina mírně podnormální, v jižních Čechách, v povodí Ploučnice, v povodí Odry, Opavy, Bečvy a střední Moravy byla zaznamenána hladina silně podnormální a v povodí Labe od Vltavy po Ohři a dolní Moravy dokonce mimořádně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme nadále převážně setrvalé stavy hladin, případně slabé kolísání na menších horských tocích v důsledku odtávání sněhové pokrývky. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Adam Šťastný]