11. týden

ÚVOD - shrnutí minulého týdne

ÚVOD - shrnutí minulého týdne
Dobrý den, výraznější srážkové úhrny z první poloviny uplynulého týdne mírně zlepšily stav sucha v krajině. Nyní se pojďme podívat na situaci v minulém týdnu trochu podrobněji.

Srážky
V průběhu uplynulého týdne od 9. 3. do 15. 3. spadlo na území České republiky průměrně 11 mm srážek. Největší množství srážek spadlo v úterý a ve středu, kdy na horách dosahovaly úhrny místy až 25 – 30 mm. Více srážek spadlo v Čechách (136 % normálu), než na Moravě (60 % N). Pro území ČR odpovídaly srážky 114 % N.

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se během minulého týdne na horách většinou snížily. K pondělnímu ráno leželo na horách nejčastěji od 10 do 40 cm sněhu, na hřebenech hor od 30 do 90 cm, na Šumavě a Krkonoších až 100 - 150 cm. Odhad celkového množství vody ve sněhu na území ČR k 16. 3. činí 0.26 mld. m3, což představuje v průměru 3,3 litru na 1 m2.

Průtoky a tendence
Hladiny sledovaných vodních toků v průběhu první poloviny uplynulého týdne v reakci na vydatné dešťové srážky zejména v horských oblastech prudce stoupaly, místy až k dosažení 1. SPA. Nejvýraznější vzestup s dosažením 1. SPA byl zaznamenán na horním toku Otavy na Vydře v profilu Modrava, Křemelné (Stodůlky), Otava (Rejštejn, Sušice), Svatava (Svatava), Bystřice (Ostrov) a Doubrava (Žleby). V následujících dnech převládala na zasažených tocích klesající tendence. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně nezměnila, toky s průtoky pod hranicí sucha se prakticky nevyskytují (ojediněle v povodí Dyje).

Půdní vláha
Deficit půdní vláhy se díky srážkám z první poloviny týdne na většině našeho území mírně zmenšil. Stále však ještě místy přetrvává zejména v nižších a středních polohách v Čechách, a také ve Slezsku. Riziko půdního sucha je aktuálně spíše jen zanedbatelné.

Podzemní vody
Stav podzemních vod ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení stagnoval a zůstal mírně podnormální. K mírnému zhoršení stavu došlo pouze v několika povodích na Moravě a to z normálního na mírně podnormální stav (povodí Opavy, Olše a Ostravice, střední a dolní Moravy). Mimořádně podnormální zůstala oblast soutoku Dyje a Moravy. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v ČR v průměru převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu.

ZÁVĚR - Výhled
Do pátku bude pokračovat bezesrážkové období a vyššími teplotami během dne. Na konci týdne očekáváme ochlazení a občasný déšť, který bude od severu přecházet ve sněžení. V neděli pak ojedinělé sněhové přeháňky na celém území ČR.
[Čekal, Bercha]