10. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu se srážky na našem území nevyskytovaly.

SRÁŽKY
Za týden od 7. 3. do 13. 3. 2022 spadlo na celém území 0 mm srážek (Čechy 0 mm, Morava 0 mm), což odpovídá 0 procentům normálu pro toto období (Čechy 0 % N, Morava 0 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně mírně klesaly nebo byly setrvalé. Rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do -25 cm, ojediněle se vyskytovaly i větší poklesy.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 15 do 60 % průměru, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Počet počet profilů s hodnotou nižší než 25% průměru se zvýšil ve všech povodích, nejvíce v povodí Odry, Moravy a Dyje, kde jich přibylo téměř o 25%.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozím týdnu zhoršila.

SNÍH
Sněhová pokrývka se na horách oproti minulému týdnu velmi mírně snížila. Na Šumavě, v Krkonoších a v Jizerských horách leželo k pondělnímu ránu (14. 3.) 30 až 187 cm sněhu (nejvíce na Černé hoře v Krkonoších 176 cm a na Lysé hoře v Krkonoších 187 cm a 680 mm vodní hodnoty). V Jeseníkách 20 až 130 cm, v Beskydech 25 až 90 cm, v Orlických horách 25 až 100 cm a v Krušných horách 30 až 80 cm. V nižších a středních polohách se sníh téměř nevyskytuje. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží je již jen nesouvislá pokrývka.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 10. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí Labe od Orlice po Doubravu, dolní Sázavy, horní Berounky, Opavy, Osoblahy, střední Moravy a Jihlavy byla hladina mírně podnormální, v jižních Čechách, v povodí Ploučnice, na východě severní Moravy a v povodí dolní Moravy byla zaznamenána hladina silně podnormální a v povodí Labe od Vltavy po Ohři dokonce mimořádně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo velmi pozvolné poklesy hladin většiny vodních toků na našem území. V horských a podhorských oblastech budou hladiny toků kolísat v důsledku odtávání sněhové pokrývky. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Martina Kimlová]