1. týden

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Za uplynulý týden spadlo na celém území 30 mm srážek (Čechy 32 mm, Morava 25 mm), což odpovídá 289 procentům normálu pro toto období (Čechy 288 % N, Morava 291 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny sledovaných toků byly velmi rozkolísané v uplynulém týdnu. V důsledku vydatných srážek a předchozího nasycení stoupaly od úterý hladiny toků na většině území. Až nad úroveň 3. SPA vystoupala horní Otava (Rejštejn) a horní Labe (Vestřev, Němčice). 2. SPA byly překročeny zejména na tocích v povodí Labe, ojediněle také v povodí horní Moravy, horní Vltavy a Ohře. Na řadě dalších toků došlo k četným překročením 1. SPA. V důsledku dotoku stoupala v dalších dnech hladina středního a dolního Labe. Na dolním úseku (Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín) hladina kulminovala nad úrovní 3. SPA během víkendu. Od neděle byly již hladiny většiny toků na pozvolných poklesech.
Od středy až do konce týdne se udržoval zvýšený odtok z VD Lipno, díky čemuž hladina Vltavy v Českém Krumlově kolísala kolem úrovně 3. SPA. Hladina Vltavy v Praze-Chuchli se kvůli zvýšenému odtoku z VD Vrané po celý týden udržovala nad úrovní 1. SPA.
Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -5 do +40 cm, přičemž nejvíce za týden stouply hladiny na dolních úsecích větších toků (Morava ve Strážnici +158 cm, Labe v Děčíně +129 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky výrazně nadprůměrné, nejčastěji 2 až 5násobné, ojediněle až 10násobné. Průtoky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhové pokrývce se mírně zvýšily v porovnání s minulým týdnem. Průměrné množství vody ve sněhové pokrývce bylo ca 6 litrů na jeden metr čtvereční.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 1. týdnu na území ČR celkově mimořádně nadnormální.

VÝHLED
Až do konce týdne bude pokračovat chladný ráz počasí bez výraznějších srážek, a tak by se zásoby vody ve sněhu neměly výrazně měnit. Hladiny toků budou nadále pozvolna klesat. Na menších tocích bude docházet k zámrzům. Začátkem tohoto týdne došlo k podkročení 2. SPA na dolním úseku Labe. V důsledku zvýšeného odtoku z VD Lipno bude hladina Vltavy v Českém Krumlově nadále kolísat kolem úrovně 3. SPA. Na VD Vrané se snížil v úterý 9. 1. ráno odtok o 40 m3/s, pokles se projevil dopoledne v Praze, ale hladina bude i nadále nad úrovní 1. SPA v dalších dnech. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.