1. týden

Aktuální bilance dostupnosti vodních zdrojů ve srovnání s nároky na jejich spotřebu je většinou na normálu. Napjatý stav sucha stále místy přetrvává pouze v nižších polohách na Moravě a na východě Čech.

Aktuální bilance dostupnosti vodních zdrojů ve srovnání s nároky na jejich spotřebu je většinou na normálu. Napjatý stav sucha stále místy přetrvává pouze v nižších polohách na Moravě a na východě Čech.
Důvodem je rozložení srážek v uplynulých týdnech. Ty se vyskytly především v horských oblastech a vyšších oblastech, často v podobě sněžení.
Srážky zde pomohly ukončit většinu projevů sucha. Je to vidět například na zvýšení zaplnění retenční kapacity půdy na většině území.
Zvýšení průtoků v řekách je patrné hlavně na Českomoravské vrchovině, kde částečně odtával napadlý sníh.
Naopak podprůměrné zatím zůstávají odtoky v nižších a středních polohách na Moravě a ve východních Čechách.
Také v případě podzemních vod je jmenovaná oblast stále hodnocená jako suchá a zlepšování je velmi pomalé.
Sněhové a posléze smíšené a dešťové srážky nás čekají i v následujících dnech. Z hlediska doplňování podzemních vod i vytváření zásob sněhu na horách jde tedy o příznivý výhled.