O projektu

Systém je založen na propojení modelu půdního (SoilClim), modelu hydrologické bilance (Bilan) a vodohospodářské bilance. Tyto modely spolu se vstupními klimatologickými daty reprezentují sucho meteorologické, zemědělské a hydrologické. Na vzniku systému se podílí:

  • Systém pro předpověď sucha vznikl v rámci projektu financovaném Ministerstvem životního prostředí v letech 2017 – 2021.  • Registrace

    Pro získání přístupových práv je nutné vyplnit elektronický formulář dostupný zde.