O projektu

Systém je založen na propojení modelu půdního (SoilClim), modelu hydrologické bilance (Bilan) a vodohospodářské bilance. Tyto modely spolu se vstupními klimatologickými daty reprezentují sucho meteorologické, zemědělské a hydrologické. Na vzniku systému se podílí:


Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 30, 160 00 Praha 6
Ing. Adam Vizina, Ph.D.


Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.


Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.


Systém pro předpověď sucha vznikl v rámci projektu financovaném Ministerstvem životního prostředí v letech 2017 a 2018.